Powrót

Współpraca międzysektorowa

Od 2014 roku Polpharma jest partnerem Forum Inicjowania Rozwoju oraz powiązanego z nim Funduszu Inicjowania Rozwoju. To przedsięwzięcie, którego idea zrodziła się z doświadczeń i potrzeb przedstawicieli trzech sektorów: samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Celem inicjatywy jest budowanie platformy współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju Pomorza, poprzez inicjowanie i wspieranie interesujących przedsięwzięć oraz projektów lokalnych.

 

W ramach Funduszu Inicjowania Rozwoju (FIR) odbyły się dwa konkursy grantowe, których celem było wyłonienie przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju lokalnych społeczności i podnoszących jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego.

O granty w ramach FIR mogą ubiegać się partnerstwa międzysektorowe reprezentujące co najmniej:

 • jeden podmiot z sektora pozarządowego,
 • jeden podmiot z sektora publicznego
 • i jeden podmiot z sektora prywatnego.

Wnioskodawcą, a jednocześnie liderem partnerstwa musi być przedstawiciel sektora pozarządowego (NGO). Tematyka projektów realizowanych w ramach Funduszu jest szeroka. Inicjatywy nagrodzone do tej pory dotyczyły m.in. wyrównywania szans, sportu, edukacji, zdrowego stylu życia, tożsamości regionalnej.

W I edycji konkursu Funduszu Inicjowania Rozwoju spośród 50 zgłoszonych wniosków Kapituła wybrała 5 najlepszych projektów. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Funduszu Grantobiorcy oraz ich Partnerzy z sektora biznesu, jak też z sektora publicznego, uzyskali następujące efekty społeczne:

  • Spółdzielnia Socjalna “DALBA” z Pucka (projekt o nazwie „Kooperatywa, która warzy więcej”) - stworzenie Browaru Spółdzielczego, który działa non profit. Jego głównym celem jest celem jest stworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, głównie absolwentów puckich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Browar zatrudnia w tej chwili 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Długofalowym efektem projektu jest stworzenie nowego modelu biznesowego w Polsce (połączenie browaru rzemieślniczego i spółdzielni socjalnej), którego celem jest pomoc osobom wykluczonym z rynku pracy. Browar jest szóstą tego typu firmą na świecie i pierwszą w Polsce.


 • Spółdzielnia Socjalna Kooperacja z Sopotu (sklep charytatywny Luk Luk w Sopocie) – uruchomienie pierwszego na Pomorzu sklepu charytatywnego, a przez to stworzenie miejsc pracy dla 5 osób długotrwale bezrobotnych. Sklep działa pod hasłem „Dajemy drugie życie rzeczom i ludziom” i promuje nowy w regionie pomorskim model współdziałania według schematu „Darujesz – Kupujesz – Dajesz pracę tym, którzy najbardziej tego potrzebują”. W długiej perspektywie projekt przyczynił się do zwiększenia lokalnego kapitału społecznego, rozwoju ekonomii współdzielenia oraz lepszego wykorzystania zasobów.  

  • Fundacja Mamy z Morza z Gdyni (Pomorskie Kluby Rodziców) - stworzenie przestrzeni do spotkań dla rodziców oraz zabawy dla najmłodszych w Kartuzach, Pucku i Kościerzynie  

  • Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie – zorganizowanie cyklu szkoleń i konsultacji w ramach Kaszubskiej Akademii Przedsiębiorczości w celu promocji przedsiębiorczości, zachęcenia do zakładania małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenia aktywności gospodarczej powiatu kościerskiego
  • Stowarzyszenie Grupa Kolarska Starogard Gdański (Maraton MTB Kociewie Szlakiem) – zorganizowanie wydarzenia sportowego, którego celem była popularyzacja regionu Kociewia i jego walorów krajoznawczych, promocja kolarstwa MTB oraz rodzinnej turystyki rowerowej

Trzymamy kciuki za powodzenie nagrodzonych projektów i zamierzamy dalej angażować się w rozwój współpracy międzysektorowej na Pomorzu.

2 grudnia 2015 roku podczas IV edycji Forum Inicjowania Rozwoju na Stadionie Energa Gdańsk zostały wręczone nagrody zwycięzcom II edycji Funduszu. 

Na realizację zgłoszonych pomysłów, partnerstwa międzysektorowe mogły uzyskać granty o wartości do 25 000 zł. Łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to było 100.000 PLN.

Dofinansowanie otrzymały nowatorskie przedsięwzięcia międzysektorowe, służące rozwojowi lokalnych społeczności i odczuwalnie poprawiające jakość życia mieszkańców na Pomorzu.

Spośród nadesłanych 24 projektów Kapituła Konkursowa FIR wybrała 4 najlepsze partnerstwa międzysektorowe, a zostały Nimi: 

 1. „Budowa boiska sportowego we wsi Złe Mięso” – projekt zgłoszony przez Ochotniczą Straż Pożarną Złe Mięso,
 2. „RAZEM przy stole” – projekt zgłoszony przez Spółdzielnię Socjalną RAZEM,
 3. „Zielone światło dla ekorozwoju Gminy Wicko” – projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wicko „Inicjatywa”,
 4. „Na Start” – projekt zgłoszony przez Fundację Wybiegaj Marzenia.

Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie http://forumrozwoju.org.pl/