Powrót

Najważniejsze fakty

Mottem Naukowej Fundacji Polpharmy jest hasło:
Pomagamy Ludziom Nauki

  • Przyznano 65 grantów naukowych o łącznej wartości 17 681 782 zł.

  • W 14 edycjach konkursu nadesłano 637 projektów . Zakończono 51 projektów finansowanych z grantów Fundacji.

  • Przyznano 37 stypendiów naukowych dla doktorantów, na łączną sumę 370 000 zł.

  • Ufundowano nagrody o łącznej wartości 50 000 zł zwycięzcom Ogólnopolskich Konkursów Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych.

  • Opublikowano 4 tomy zeszytów naukowych „Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji”.

  • W Radzie Naukowej zasiadało 25 naukowców, w tym 23 profesorów nauk medycznych i farmaceutycznych.

- W naszym przekonaniu, rola lidera wiąże się z obowiązkami zarówno wobec społeczeństwa, jak i środowisk naukowych. Dlatego utworzyliśmy Naukową Fundację Polpharmy, przez którą wspieramy polskich naukowców – wyjaśnia Jerzy Starak, przewodniczący Rady Nadzorczej Polpharma SA. – Fundacja finansuje głównie badania podstawowe, bez których nie byłoby postępu w nauce i właśnie w takich działaniach widzimy swoją misję. Z zarządem Fundacji współpracuje Rada Naukowa, złożona z wybitnych osobowości świata farmacji i medycyny, która pełni swoją funkcję pro publico bono.

 Przeczytaj więcej na temat działalności Naukowej Fundacji Polpharmy w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 73-87.