Powrót

21 praktyk CSR Polpharmy w raporcie FOB

W cyklicznym raporcie publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) już od 15 lat znalazły się najlepsze działania Polpharmy z obszaru CSR (Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu). Tak duża liczba zgłoszonych dobrych praktyk świadczy o tym, że Polpharma bardzo umiejętnie łączy kompetencje lidera rynku farmaceutycznego w Polsce z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu.

Programy, takie jak m. in.:  Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Stop Wypadkom, Bezpieczeństwo Podwykonawców, Wolontariat Pracowniczy, Wszyscy na rowery, Ciśnienie na życie oraz przedsięwzięcia typu: wspólne podróże służbowe, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu czy Zielone Bilety to tylko niektóre dobre praktyki zgłoszone do jubileuszowego raportu przez Polpharmę.

Więcej informacji można uzyskać, korzystając z linka:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2016-Dobre-praktyki.pdf

 W sumie do Raportu Odpowiedzialny Biznes 2016 ponad 500 firm z 27. branż zgłosiło prawie 3000 dobrych praktyk. Inicjatywy zostały ujęte w 7 grup zgodnie z klasyfikacją normy CSR ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki związane z zatrudnieniem, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, rozwój społeczeństwa i zaangażowanie społeczności lokalnej.