Powrót

Dyskusja o roli Odpowiedzialnego Biznesu

Polpharma uczestniczyła w dyskusji o roli odpowiedzialnego biznesu i partnerskiej współpracy między interesariuszami w kształtowaniu perspektyw dla zdrowia, środowiska i ludzi.

W dniu 24 października obchodzony był Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tym razem Rodzina ONZ w Polsce, zaprosiła do współpracy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przy organizacji konferencji z okazji rocznicy powołania ONZ. Hasło tegorocznych obchodów UN Day 2017 w Polsce to „Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. W ten sposób organizatorzy chcieli zaakceptować nierozerwalny związek pomiędzy środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, ściśle nawiązując do Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podczas spotkania w trzecim panelu dyskusyjnym przedstawicielki biznesu w osobach: Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska; Grażyna Kaczyńska, Starszy Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Polpharma; Alicja Bieszyńska, główny specjalista ds. rozwoju biznesu, SKANSKA zastanawiały się nad rolą odpowiedzialnego biznesu i partnerskiej współpracy między interesariuszami w kształtowaniu perspektyw dla zdrowia, środowiska i ludzi. Dyskusję poprowadziła Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy i organizacje reprezentowane przez osoby uczestniczące w tej dyskusji zaangażowane są w Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju Razem dla Środowiska – inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa.