Powrót

Gala Naukowej Fundacji Polpharmy

29 czerwca 2017r. w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia grantów, stypendiów i nagród laureatom konkursów Naukowej Fundacji Polpharmy. Granty otrzymały trzy autorki najwyżej ocenionych przez recenzentów i Radę Naukową projektów badawczych, stypendia dziesięciu doktorantów, a nagrody dostały trzy  laureatki konkursu na  najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych.

  • Statuetki i dyplomy laureatkom wręczali: pan Jerzy Starak, prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż i pan Wojciech Kuźmierkiewicz. W imieniu nieobecnej dr Marty Michalskiej Kasiczak statuetkę odebrała prof. Ewa Sewerynek, członek zespołu badawczego

W tym roku, podczas gali odbyła się I edycja Konkursu na najlepszą prezentację plakatową pracy doktorskiej z udziałem wszystkich tegorocznych laureatów konkursu stypendialnego. W skład jury weszli: prof. Zbigniew Gaciong, przewodniczący,  prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Grzegorz Grynkiewicz, dr Beata Kamosińska, dr Wojciech Kuźmierkiewicz.

Decyzją jury konkursowego Marta Siernicka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  zrobiła najlepszą prezentację plakatową pracy doktorskiej pt.: Zbadanie wpływu wybranych mechanizmów antyoksydacyjnych na aktywność komórek NK.

Drugie miejsce ex aequo  zajęły panie Dominika Czaplińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Magda Paczkowska z Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu.