Powrót

Granty Naukowej Fundacji Polpharmy

14 czerwca 2018 r. w Warszawie, podczas oficjalnej uroczystości zostały wręczone granty i nagrody laureatom konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy.

Podczas gali NFP nagrodzono autorów najwyżej ocenionych prac przez recenzentów i Radę Naukową w XVI konkursie grantowym. Wyróżniono także trójkę laureatów konkursu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na  najlepsze prace magisterskie z Wydziałów Farmaceutycznych uczelni medycznych z całej Polski.

Naukowa Fundacja Polpharmy od 2002 r. zgodnie ze swoją misją „Pomagamy Ludziom Nauki” wspiera rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych.

W 16 edycjach konkursu nadesłano:

  • 655 projektów
  • przyznano 70 grantów naukowych o łącznej wartości 20 120 582 zł
  • zakończonych zostało 58 projektów finansowanych z grantów Fundacji
  • w prace Rad Naukowych Fundacji jest zaangażowanych 21 naukowców.

 Tematem  przeprowadzonego w 2017 roku po raz szesnasty  konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy był: „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”. O grant mogli ubiegać się naukowcy posiadający minimum stopień naukowy doktora nauk.