Powrót

Grupa Polpharma promuje CSR wśród swoich Dostawców

Blisko 120 dostawców Grupy Polpharma wzięło udział w konferencji, która odbyła się 3 października w ramach realizacji strategii zrównoważonego łańcucha dostaw w Grupie Polpharma. Wzorem naszych własnych zobowiązań zawartych w Kodeksie Etyki Grupy Polpharma, również od naszych dostawców oczekujemy spełniania uznanych przez społeczność międzynarodową wymogów dotyczących przestrzegania praw człowieka, praktyk pracowniczych czy ochrony środowiska.

Wymogi te zawarte są w Kodeksie Postępowania Dostawców Grupy Polpharma, który wdrażamy od 2015r. Wydarzenie było zatytułowane „Zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw. Konferencja Dostawców Grupy Polpharma”. Jego celem były edukacja i wsparcie dostawców w efektywnym wdrażaniu wymagań Kodeksu.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni eksperci, którzy przekazali uczestnikom praktyczną wiedzę dotyczącą najnowszych trendów w obszarze CSR, skutecznych narzędzi oraz dobrych praktyk. Uczestnicy spotkania mieli okazję podyskutować na tematy związane z wdrażaniem programów etycznych, kompleksowym podejściem do ochrony środowiska, dialogiem z interesariuszami czy raportowaniem danych pozafinansowych. Wśród tematów poruszanych przez prelegentów znalazły się również takie obszary jak zaangażowanie firm w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), aspekt współpracy środowiska naukowego z biznesem i strategiczne podejście do zaangażowania społecznego. Wykład wprowadzający, o społecznej odpowiedzialności biznesu z punktu widzenia polskiego konsumenta, wygłosiła dr hab. Dominika Maison, prof. UW.

Dostawcy, których kultura etyczna już w chwili obecnej jest na bardzo wysokim poziomie i którzy podejmują świadome działania w zakresie odpowiedzialności społecznej mieli okazję podzielić się dobrymi praktykami i zachęcić w ten sposób innych uczestników konferencji do podejmowania działań CSR. Temu celowi poświęcona została jedna z sesji. Podczas jej trwania 10 dostawców zaprezentowało swoje projekty związane z odpowiedzialnością społeczną. 

Budowa zrównoważonego łańcucha dostaw jest jednym z elementów kompleksowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i strategicznym zobowiązaniem Polpharmy.  Więcej informacji na temat zrównoważonego łańcucha dostaw znaleźć można na stronie internetowej www.dostawca.polpharma.pl