Powrót

Konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XIX edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Temat konkursu:
„Modulacja przewlekłych procesów zapalnych indukowanych procesami dysbiozy”

Wniosek w wersji elektronicznej wraz z oświadczeniem i zgodą Komisji Bioetycznej (jeżeli jest wymagana) należy przesłać drogą mailową na adres: XIXkonkurs@polpharma.com w terminie od 1 marca do 31 maja 2020 r. Autorzy, którzy w wyniku postępowania konkursowego otrzymają grant Fundacji na realizację nagrodzonych projektów będą zobowiązani wspomniane wyżej dokumenty przesłać także w wersji papierowej. na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja/konkurs-na-projekt-badawczy/ Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.