Powrót

Konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVI edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt.: Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej

Do konkursu zapraszamy naukowców, którzy mają pomysł na:

  • Optymalizację istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych,
  • Stworzenie nowych, lepszych systemów ekspresyjnych,
  • Matematyczne modele procesów biotechnologicznych umożliwiające ich optymalizację i kontrolę,
  • Urządzenia lub rozwiązania techniczne usprawniające procesy biotechnologiczne.

Szeroka formuła tegorocznego konkursu ma za zadanie wsparcie tych inicjatyw i pomysłów, które mogą mieć przyszłe zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym. Zatem jeśli masz wątpliwości, czy twój pomysł się w niej mieści, uprzejmie prosimy o pisemny  kontakt z Fundacją bozenna.platos@polpharma.com

  • Wniosek należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie od 1 marca 2017 do 31 maja 2017 r. – liczy się data stempla pocztowego.
  • Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji:www.polpharma.pl/fundacja Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.