Powrót

Konkurs na projekt badawczy Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt.: Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi.

Wniosek w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD należy przesłać drogą pocztową na adres:

  • Naukowa Fundacja Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
  • w terminie od 1 marca 2018 do 1 czerwca  2018 r., liczy się data stempla pocztowego.

Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Naukowej Fundacji Polpharmy

  • Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.