Powrót

Konkurs na Techniki Mobilne Naukowej Fundacji Polpharmy

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera konkurs pt.: Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych.

Konkurs skierowany do twórców technik mobilnych, które mogą skutecznie wspierać prewencję, diagnostykę lub leczenie chorób cywilizacyjnych w zakresie:

  • wpływu na redukcję czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i/lub
  • wpływu na chorobowość i/lub
  • udziału w postawieniu rozpoznania i/lub
  • wpływu na rokowanie i/lub
  • wpływu na przestrzeganie przez pacjenta zalecanej terapii i/lub
  • symulacji procesów chorobowych i wsparciu przy wyborze i monitorowaniu  procesu leczniczego i/lub
  • wpływu na edukację pacjentów i/lub lekarzy oraz
  • wpływu na efektywność kosztową terapii, prewencji lub diagnostyki.

Liczy się też ich użyteczność/łatwość używania przez pacjenta.

Zgłoszenia techniki mobilnej na konkurs będą przyjmowane w terminie od 1 września do 15 grudnia 2018 r. pod adresem techniki.mobilne@polpharma.com

Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji:www.polpharma.pl/fundacja pod zakładką Konkurs na techniki mobilne.
Zgłoszenia złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne na rozwój projektów. Fundacja przewiduje również organizację spotkania twórców technik mobilnych z potencjalnymi inwestorami.

FILM TECHNIKI MOBILNE