Powrót

Nagrody za najlepsze prace magisterskie

W siedzibie zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie 27 lutego br. odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, prowadzonego w uczelniach medycznych w 2017 r.

W konkursie finałowym o miano autora najlepszej pracy magisterskiej walczyło 8 absolwentów Wydziałów Farmaceutycznych z całej Polski.

Konkurs wśród studentów uznawany jest za bardzo prestiżowy, z tradycjami i zostać jego finalistą jest dużym wyróżnieniem. Naukowa Fundacja Polpharmy zgodnie ze swoją misją w różnych formach wspiera rozwój nauk farmaceutycznych także poprzez nagradzanie autorów najlepszych prac magisterskich powstających na wydziałach farmaceutycznych uczelni medycznych. W roli fundatora nagród dla zwycięzców Fundacja wystąpiła już po raz trzynasty.

Tradycyjnie laureaci konkursu wraz z promotorami będą gośćmi uroczystości wręczania grantów i nagród Fundacji, która odbędzie się w czerwcu.

  • Nagrodę I stopnia otrzymał mgr Patryk Remiszewski za pracę pt.: „Ocena inhibitora rozkładu endokannabinoidów URB597 jako potencjalnego leku przeciwnadciśnieniowego w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym u szczurów ” UM Białystok, Zakład Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej, promotor – prof. Barbra Malinowska.
  • Nagrodę II stopnia otrzymała mgr Klaudia Wojcieska za pracę pt.:  „Aktywność tiolaktonazy w surowicy krwi u pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego w życiu zawału serca z uniesieniem odcinka ST” UM Warszawa, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, promotor – prof. Jacek Łukaszkiewicz.
  • Nagrodę III stopnia otrzymała mgr Anette Radziszewska za pracę pt.: „Rola oksygenazy hemowej-1 w ostrych białaczkach szpikowych u dzieci”, CM UJ  Kraków Kat Immunologii Klinicznej i Transplantologii, promotor – dr Karolina Bukowska-Strakova.