Powrót

Polpharma podpisała Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

10 marca w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Moys, wiceprezes Zarządu Polpharma SA i prezes Zarządu Polfy Warszawa – podpisał w imieniu Polpharmy dokument „Deklaracja polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Zawiera on 10 punktów określających zobowiązania dotyczące odpowiedzialnego sposobu prowadzenia działalności i budowania właściwej kultury organizacyjnej firm w Polsce. Tym samym Polpharma dobrowolnie nałożyła na siebie zobowiązanie dokładania wszelkich starań, by we właściwy sposób rozwijała się zarówno nasza organizacja, jak i polska gospodarka.

Polpharma dołączyła do grona kilkudziesięciu firm świadomych swojej roli w tworzeniu lepszych warunków prowadzenia biznesu w Polsce, a tym samym atrakcyjniejszych miejsc pracy i efektywniejszej gospodarki. Tomasz Moys, po złożeniu symbolicznego podpisu pod Deklaracją, podkreślił konieczność odpowiedzialnego podejścia do biznesu, jaką niejako wymusza specyfika branży farmaceutycznej, w której na pierwszym miejscu powinno być stawiane dobro i zdrowie pacjentów.

Podpisanie Deklaracji przez nowych sygnatariuszy odbyło się podczas inauguracji III etapu projektu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 - wspólnej inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy PwC. Celem tego projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju oraz promowanie współpracy przedsiębiorców i administracji na rzecz wypracowywania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski. – Aktywna postawa przedsiębiorstw daje szansę na prowadzenie prawdziwie partnerskiego dialogu administracji z przedstawicielami branż i sektorów nt. kierunków kształtowania polityki gospodarczej kraju – stwierdziła w czasie spotkania wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

Treść Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju dostępna jest na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/files/upload/20280/Wizja_2050_Deklaracja.pdf