Powrót

Polpharma Firmą Wysokiej Reputacji

Polpharma zdobyła tytuł Firmy Wysokiej Reputacji w badaniu Premium Brand 2019, które już od 14 lat mierzy poziom reputacji marek i firm w oparciu o opinie ponad 10 000 respondentów.

Badanie reputacji zostało przeprowadzone wśród osób znających daną markę lub firmę, które oceniły: zaufanie do marki, referencje (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy.W badaniu poddano analizie reputację ponad 250 marek i firm w 25 kategoriach produktów i usług.

W branży farmaceutycznej reputacja ma szczególne znaczenie, ponieważ istotnie wpływa na zaufanie, jakim darzą nas pacjenci. Pracujemy na nią każdego dnia, oferując wysokiej jakości leki, budując partnerskie relacje oraz prowadząc nasz biznes w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tytułu Firma Wysokiej Reputacji. To, że swoją opinię w badaniu wyrazili konsumenci – jest dla nas wyjątkowym wyróżnieniem, ale też wielkim zobowiązaniem – powiedziała Magdalena Rzeszotalska ….

O badaniu

Metodologię badania reputacji marki opracowała prof. UW Dominika Maison – ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Pomiar prowadzony był na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów metodą CAWI. Łącznie w badaniu marek i firm wzięło udział niemal 10 000 osób. Jedna osoba ocenia nie więcej niż 4 kategorie produktów i usług.

Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. Oprócz regularnego pomiarureputacji marek i firm obecnych na polskim rynku, Fundacja wspiera ideę budowania reputacji marki oraz koncepcję traktowania reputacji, jako jednego z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej w biznesie.