Powrót

Polpharma partnerem konferencji M4E

W dniach 12-14 czerwca w Warszawie odbędzie się Konferencja Medicines for Europe oraz International Generic and Biosimilar Medicines Association (Europejskie i międzynarodowe stowarzyszenia producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych). Polpharma jest platynowym sponsorem wydarzenia.

300 ekspertów, m.in. przedstawiciele WHO, Komisji Europejskiej, FDA, przedstawiciele rządów, branżowych organizacji międzynarodowych i producenci leków będą rozmawiać o wyzwaniach dla sektora farmaceutycznego oraz nowych możliwościach poprawy dostępu pacjentów do leków. Jest to największa w Europie doroczna konferencja dotycząca wyzwań dla sektora farmaceutycznego.  

 - Zrównoważony rozwój systemów opieki zdrowotnej stanowi wyzwanie dla wielu rządów, płatników, ubezpieczycieli i pacjentów. Czynniki demograficzne i epidemiologiczne, takie jak starzejące się społeczeństwa oraz zwiększone obciążenie chorobami cywilizacyjnymi w coraz większym stopniu ograniczają publiczne i prywatne budżety opieki zdrowotnej. Wspólnie z zainteresowanymi stronami możemy z powodzeniem zwiększyć dostęp do usług medycznych i leków poprzez optymalizację procesów regulacyjnych, stworzenie odpowiednich zachęt, współpracę międzynarodową, rozwiązanie problemu właściwego wykorzystania praw własności intelektualnej. O tym będziemy rozmawiać podczas konferencji – mówi Marc Alexander Mahl, prezes Medicines for Europe.

Do grona prelegentów zaproszeni zostali m. in.:

·      Marc Alexander Mahl, Prezes Medicines for Europe,

·      Mariangela Simao, Zastępca dyrektora generalnego WHO ds. dostępu do leków, szczepionek i środków farmaceutycznych,

·      Theresa Mullin, Dyrektor ds. inicjatyw strategicznych FDA,

·      Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

·      Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia,

·      Andrzej Jacyna, Prezes NFZ,

a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, polskich i europejskich firm z sektora farmaceutycznego oraz dziennikarze z całego świata.

O wyzwaniach, przed którymi stoi polski sektor ochrony zdrowia mówić będą między innymi Markus Sieger prezes Grupy Polpharma oraz Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysł Farmaceutycznego.

Więcej o konferencji:

https://www.medicinesforeurope.com/events/annual19/