Powrót

Polpharma „Partnerem Polskiej Kardiologii” 2018

Polpharma została uhonorowana tytułem „Partnera Polskiej Kardiologii” 2018. Tytuł ten został przyznany firmie już po raz trzynasty w uznaniu za działalność edukacyjną i naukową na rzecz polskiej kardiologii.

Prestiżowa nagroda została wręczona w Krakowie podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który jest największym wydarzeniem środowiska polskiej kardiologii.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne nagradza tytułem „Partnera Polskiej Kardiologii” firmy farmaceutyczne, które popularyzują w społeczeństwie ideę prewencji kardiologicznej, realizują innowacyjne programy społeczno-edukacyjne oraz przyczyniają się do zmniejszenia zachorowalności Polaków na choroby sercowo-naczyniowe. Polpharma prowadzi szereg programów edukacyjnych i akcji prozdrowotnych, które mają na celu poprawę stanu zdrowia Polaków. Programy te są skierowane głównie do osób zagrożonych chorobami serca. Polpharma jest także pierwszą w historii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego polską firmą farmaceutyczną, której przyznano to wyróżnienie – po raz pierwszy w 2006 roku