Powrót

Polpharma po raz kolejny z certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Polpharma po raz trzeci otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” w XXI edycji programu promującego etykę w biznesie. Certyfikat potwierdza, że Polpharma w swojej działalności kieruje się uczciwością, rzetelnością oraz zasadami etyki.

Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne. Polpharma bierze udział w plebiscycie od 2016 roku. W tegorocznej, XXI edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” wręczono 280 certyfikatów. W całej 21-letniej historii programu zgłosiło się blisko 11 tysięcy firm i już niemal 2,5 tysiąca uzyskało certyfikat jakości biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Program trwa cały rok i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie firmy zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie. Na podstawie wypełnionej dokumentacji zostaje przeprowadzony audyt sprawdzający wiarygodność przedstawionych informacji. Firmy, które uzyskają wymaganą liczbę punktów przechodzą do drugiego etapu. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru finalistów podejmuje Kapituła Programu, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, nauki, mediów, przedstawiciele władz samorządowych i doświadczeni przedsiębiorcy.