Powrót

Polpharma „PracoDawcą Zdrowia”

Polpharma otrzymała certyfikat „PracoDawca Zdrowia” w konkursie Ministerstwa Zdrowia, przyznany po raz pierwszy firmom aktywnie angażującym się w promocję profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy.

„Grupa Polpharma jest największym polskim producentem leków oraz jedną z wiodących firm farmaceutycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma to jednak przede wszystkim ludzie – ich doświadczenie, wiedza, zaangażowanie i pasja. Dlatego na pierwszym miejscu stawiamy dbałość o pracowników, ich zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. Idea promowania i wspierania zdrowego stylu życia wynika z poczucia odpowiedzialności za pracowników i ich rodziny oraz strategii społecznej odpowiedzialności firmy, w której istotnym zobowiązaniem jest profilaktyka i edukacja zdrowotna.” - mówi Katarzyna Bieńkowska, Dyrektor HR Grupy Polpharma.

Jak Polpharma dba o swoich pracowników?

Grupa Polpharma wspiera profilaktykę i edukację zdrowotną wśród swoich pracowników, m.in. poprzez:

  • zapewnienie pracownikom dostępu do rozszerzonej opieki zdrowotnej,
  • udostępnianie i promowanie regularnych badań profilaktycznych, również w kierunku rozpoznania chorób przewlekłych,
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz programów przesiewowych adresowanych do pracowników,
  • promowanie bezpiecznych zachowań oraz zdrowia w miejscu pracy i poza nim - szkolenia BHP oraz działania edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu i ergonomii pracy,
  • zachęcanie pracowników do rozwijania swoich pasji oraz wcielania w życie zasad work-life balance,
  • promowanie aktywności fizycznej – pracownicy mogą korzystać z dofinansowanych przez pracodawcę kart Multisport oraz dołączyć do firmowych drużyn sportowych; wszystkie nasze zakłady produkcyjne i biura są wyposażone w infrastrukturę rowerową,
  • edukację w zakresie zdrowego żywienia i zbilansowanej diety,
  • edukację ekologiczną i udział w programach środowiskowych.

Certyfikat

Celem inicjatywy „PracoDawca Zdrowia” jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie udziału pracowników w badaniach profilaktycznych pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów).

Certyfikat został przyznany po raz pierwszy i jest ważny 3 lata. Mogą go otrzymać przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykazują ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy. Warunki, które należy spełnić, to m.in. promowanie aktywnego stylu życia wśród pracowników, wspieranie badań profilaktycznych pracowników, a także zaangażowanie w kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Zdrowia. https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozstrzygniecie-pierwszej-edycji-konkursu-pracodawca-zdrowia