Powrót

Polpharma Promotorem Polskiej Gospodarki

Polpharma znalazła się wśród 6 polskich firm, których liczne sukcesy przyczyniają się do budowania marki „Polska” zarówno w świadomości Polaków, jak i za granicą. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyznała naszej firmie tytuł Promotora Polskiej Gospodarki. 

Głównym celem statutowym Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego jest promowanie w kraju i za granicą polskich produktów, usług oraz gmin. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska".  

W tym roku Zarząd Fundacji po raz pierwszy w ciągu ponad 25-letniej historii Fundacji postanowił wyjść poza ramy Konkursu „Teraz Polska” i nagrodzić polskie firmy. - Wyróżniając przedsiębiorców tytułem „Promotor Polskiej Gospodarki”, pragniemy z jednej strony przekazać nasze uznanie za wkład w budowanie konkurencyjnej gospodarki i marki naszego kraju, z drugiej natomiast pokazać Polakom sukcesy polskiej przedsiębiorczości, które budować powinny naszą narodową dumę – powiedział mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji na uroczystości wręczenia nagród wczasie IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  • W gronie nagrodzonych oprócz Polpharmy znalazły się firmy: FAKRO, URSUS, Selena, Newag oraz Grupa Maspex.