Powrót

Polpharma przystąpiła do Partnerstwa na rzecz dostępności

Polpharma dołączyła do Partnerstwa na rzecz dostępności w ramach Programu Dostępność Plus realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

- Partnerstwo na rzecz dostępności to nasze wspólne zobowiązanie do działania na rzecz wszystkich osób o szczególnych potrzebach. Dziś grono tych, którzy wspierają Program Dostępność Plus liczy już ponad 170 podmiotów z różnych branż i środowisk. Cieszę się, że jesteście z nami – mówiła Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak podczas uroczystości podpisania dokumentu przez kolejnych partnerów.

Sygnatariusze Partnerstwa będą kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.  

- Grupa Polpharma jest jednym z liderów społecznej odpowiedzialności w Polsce. Idea Partnerstwa na rzecz dostępności jest spójna z naszą strategią, która uwzględnia różnorodność jako istotny element budowania kultury firmy i rozwoju jej zespołu. Chcemy dalej rozwijać się w obszarze dostępności i różnorodności, dzięki wymianie doświadczeń i współdziałaniu z innymi instytucjami oraz organizacjami. Wierzymy, że przystąpienie do Partnerstwa na rzecz dostępności będzie ważnym krokiem do tego celu. – mówi Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. CSR Grupy Polpharmy.

Polpharma od 2015 roku jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Firma współpracuje z Fundacją „Integracja” i angażuje się w tworzenie rozwiązań wspierających aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Dotychczas Partnerstwo na rzecz dostępności podpisało ponad 170 podmiotów. Oprócz Polpharmy, są wśród nich zarówno duże firmy, jak na przykład PKN Orlen, PKP S.A., Orange Polska, Poczta Polska, T-Mobile Polska S.A., Carrefour Polska, jak i mniejsze organizacje i przedsiębiorstwa. Swój podpis pod partnerstwem złożyli też między innymi przedstawiciele uczelni i samorządów.