Powrót

Polpharma z największą liczbą zgłoszeń patentowych

Zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Polpharma zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich polskich przedsiębiorstw pod względem liczby zgłaszanych wniosków patentowych. W 2016 roku firma złożyła 10 wniosków. Więcej polskich zgłoszeń do EPO wpłynęło jedynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego (12). 

Spośród 10 zgłoszeń Polpharmy 3 wnioski dotyczyły składu formy gotowej leku, 2 – sposobu wytwarzania substancji aktywnych, 2 – form krystalicznych substancji aktywnych, 2 – sposobu wytwarzania biotechnologicznej substancji aktywnej oraz 1 – składu biotechnologicznej formy gotowej.

Liczba europejskich wniosków patentowych zgłaszanych przez Polpharmę rośnie z roku na rok – w 2014 roku było to 3 zgłoszenia, a w 2015 – 9. Koresponduje to z inwestycjami firmy w badania i rozwój. Polpharma jest jednym z liderów w zakresie wydatków w tej dziedzinie w polskim przemyśle - od 2000 roku nakłady firmy na B+R w Polsce wyniosły ok. 1,5 mld zł. Grupa Polpharma zatrudnia 466 osób w obszarze badań i rozwoju, w tym 74 z tytułem doktora.

 – Inwestujemy w innowacyjne technologie wytwarzania zarówno w obszarze leków, substancji farmaceutycznych, jak też w strategicznej dla nas dziedzinie, jaką jest biotechnologia. Dzięki opracowywanym przez nas rozwiązaniom oraz współpracy z polską nauką możemy oferować jeszcze lepsze rozwiązania dla pacjentów, poprawiać konkurencyjność naszej firmy i przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy – podkreśla Bożenna Kozakiewicz, wiceprezes zarządu Polpharmy odpowiedzialna za działalność badawczo-rozwojową.

Polpharma jest liderem w zakresie aktywności patentowej w całym polskim przemyśle. W odróżnieniu od większości państw europejskich, polską działalność patentową w 2016 r. napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe. Aż sześć z ośmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Najaktywniejszym polskim wnioskodawcą w EPO był Uniwersytet Jagielloński, następnie Polpharma, a trzecią pozycję zajął producent okien dachowych Fakro.

W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO, wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 38 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. W ubiegłym roku Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim instytutom badawczym i przedsiębiorstwom 180 patentów (2015 r.: 151), co stanowi nowy rekord. Jednak liczba polskich zgłoszeń patentowych do EPO, na podstawie których przyznawane są przyszłe patenty, spadła o 27,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem (+17,4% w 2015 r.). Szczegółowe dane za 2016 rok dostępne są w rocznym sprawozdaniu EPO: www.epo.org/annual-report2016

  • Kontakt dla mediów: Magdalena Rzeszotalska, e-mail: rzecznik@polpharma.com; tel. 607 696 473

Polpharma jest największą polskim producentem leków i substancji farmaceutycznych oraz liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Aktywnie działa na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Oferuje ok. 600 produktów ze wszystkich grup terapeutycznych. Zatrudnia ok. 7500 pracowników, z czego 4200 w Polsce. Posiada 7 zakładów produkcyjnych  Polsce, Rosji i Kazachstanie oraz 7 ośrodków badań i rozwoju, w tym jedno z najnowocześniejszych w Europie laboratoriów biotechnologicznych w Gdańsku. Biotechnologia jest strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Polpharma. Firma inwestuje w nową fabrykę do produkcji leków biologicznych, która powstaje w Duchnicach pod Warszawą. Polpharma jest też przykładem efektywnej współpracy z nauką. Od 2001 roku prowadzi Naukową Fundację, która finansuje realizację projektów badawczych w dziedzinie farmacji i medycyny oraz stypendia dla młodych naukowców. Więcej informacji na www.polpharma.pl