Powrót

Raport społeczny Grupy Polpharma

Grupa Polpharma opublikowała raport społecznej odpowiedzialności za lata 2013-2014, który obejmuje wyniki wszystkich spółek i oddziałów Grupy w Polsce.

Raport został przygotowany zgodnie z Wytycznymi Global Reporting Initiative G4 Core i poddany weryfikacji zewnętrznej. Motywami przewodnimi publikacji są Etyka, Innowacyjność i Partnerstwo, czyli cechy, które charakteryzują podejmowane przez firmę inicjatywy. W proces doboru zagadnień zostali włączeni interesariusze firmy w czasie zorganizowanego panelu.

Istotnym elementem raportu jest Strategia Odpowiedzialności Społecznej Grupy Polpharma, która systematyzuje działania firmy i nadaje im priorytety. Główne filary strategii to: służba pacjentom i społeczeństwu, etyczne prowadzenie biznesu oraz innowacje i rozwój wiedzy. W ramach tych wzajemnie przenikających się obszarów firma podjęła 14 zobowiązań wobec społeczeństwa, których realizacji chce się poświęcić do roku 2018.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, a także zgłaszania swoich opinii lub zapytań dotyczących publikacji na adres wskazany w publikacji.