Powrót

Razem dla środowiska

Polpharma przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, programu zainicjowanego przez UNEP/GRID-Warszawa przy współpracy z United Nations Environment Programme.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są treścią przyjętego we wrześniu 2015 roku przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Dokument ten wyznaczył 17 celów (ang. Sustainable Development Goals - SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.

Wśród celów środowiskowych znajdują się:

  • Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi;
  • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom;
  • Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony;
  • Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.

Polpharma, przystępując do Partnerstwa zadeklarowała:

  • Podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwijania inicjatywy Partnerstwa;
  • Poszerzanie wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ochronie środowiska;
  • Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju

Ochrona środowiska od lat jest jednym z ważnych działań Grupy Polpharma. Potwierdzeniem tego jest posiadanie i realizowanie polityki Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego oraz Deklaracji Zasad Zielonego Procesu, Zasad Zarządzania Rozpuszczalnikami, Odpadami i Deklaracji Eko-transportu. Firma angażuje się również w liczne inicjatywy, których celem jest rozwój współpracy i podnoszenie wiedzy w zakresie ekologii. Brała udział m.in. w tworzeniu pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego, projekcie Mecenas Edukacji Ekologicznej, współorganizowała cykl konferencji „Porozmawiajmy o środowisku”. W roku 2016 Polpharma otrzymała wyróżnienie w konkursie Ekoodpowiedzialni. W tym samym roku przystąpiła również do Inicjatywy United Nations Global Compact.