Powrót

Starogardzkie szkoły badają jakość wody

Polpharma zaangażowała dwie szkoły w Starogardzie Gdańskim do udziału w międzynarodowym, badawczo-edukacyjnym Programie Globe.

W ramach Partnerstwa Polpharmy na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju, programu zainicjowanego przez UNEP/GRID-Warszawa przy współpracy z United Nations Environment Programme, w Starogardzie Gdańskim w siedzibie firmy, odbyły się warsztaty „Moja rzeka” z udziałem młodzieży i nauczycieli ze starogardzkich szkół:

  • Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
  • oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Warsztaty są pierwszym krokiem do aktywnego uczestnictwa w Programie Globe.

W ramach Programu uczniowie pod opieką nauczycieli:

  • prowadzą badania lokalnego środowiska przyrodniczego, rzeki Wierzycy, zbierają informacje potrzebne do oceny stanu i zmian środowiska, dowiadują się różnorodności biologicznej (wielości gatunków roślin, zwierząt i innych organizmów)
  • prowadzą pomiary i obserwacje w terenie oraz w laboratoriach przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego, zgodnie z opracowaną przez naukowców metodyką, na podstawie jednolite protokoły pomiarowe
  • raportują wyniki swoich pomiarów do ogólnoświatowej bazy danych o środowisku (utrzymywanej na serwerach NASA) poprzez dedykowany portal internetowy lub aplikację mobilną
  • prezentują wyniki prac w ramach wirtualnych sympozjów naukowych, dających możliwość prezentacji własnych osiągnięć naukowych całej społeczności Programu
  • rozbudowują sieć kontaktów z innymi uczniami Programu na całym świecie, m.in. poprzez udział w krajowych i międzynarodowych terenowych seminariach uczniowskich GLOBE Games.

Więcej informacji o programie