Powrót

Wystartowała nowa strona www.bezpiecznaterapiapolpharma.pl

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowej strony internetowej dedykowanej bezpieczeństwu farmakoterapii www.bezpiecznaterapiapolpharma.pl.

Na stronie, oprócz możliwości zgłaszania działań niepożądanych produktów Polpharmy, umieszczane będą materiały edukacyjne i komunikaty bezpieczeństwa skierowane do pacjentów, ich opiekunów oraz profesjonalistów ochrony zdrowia. Serwis jest dostępny zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych.

Materiały edukacyjne (Educational materials) to dodatkowe środki minimalizacji ryzyka zalecone w Planie Zarządzanie Ryzykiem (RMP - Risk Management Plan) i każdorazowo zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Opracowanie materiałów edukacyjnych jest działaniem mającym na celu zapobieganie lub zmniejszenie częstości występowania działań niepożądanych wynikających z przyjęcia produktu leczniczego lub zmniejszenie nasilenia lub wpływu działania niepożądanego na pacjenta. Materiały te mogą mieć formę, np.:

  • list informacyjnego/komunikatu,
  • przewodnika terapeutycznego,
  • kwestionariusza/ankiety dotyczącej zaleceń przed wypisaniem lub wydaniem produktu,
  • kwestionariusza/ankiety oceniającej stopień wiedzy o zagrożeniach związanych ze stosowaniem produktu leczniczego oraz znajomość postępowania w celu najbardziej bezpiecznego jego przyjmowania
  • broszury informacyjna/karta ostrzeżeń, specjalne programy szkoleniowe.