Powrót

Zobaczyć morze

W dniach 7-13 października odbędzie się nietypowy rejs, który organizowany jest przez Fundację „Zobaczyć Morze” im. Tomka Opoki, w ramach projektu See the sea. Polpharma jest sponsorem strategicznym  tego wydarzenia.

Projekt zakłada organizację rejsów morskich dla załóg składających się w połowie z osób z wadami wzroku, które mają takie same obowiązki jak pełnosprawni żeglarze. W tegorocznym rejsie, brzegiem Chorwacji, bierze udział 7 jachtów, 74 osoby w tym 43 z dysfunkcją wzroku. Każda załoga składa się w połowie z osób niewidomych, niedowidzących i słabo widzących. Jest to niezbędne dla sprawiedliwego podziału obowiązków i integracji załogi. Integracja osiągana jest nie tylko poprzez pracę. Załoganci odwiedzają razem muzea i uczestniczą we wspólnie zorganizowanych wycieczkach w portach. Wszystkie jachty zostały przystosowane do potrzeb osób niewidzących poprzez udźwiękowienie steru i kompasu oraz stworzenie specjalnej aplikacji na smartfony -  Seeing Asisstant Zobaczyć Morze.

Większość z niewidomych uczestników rejsu płynie w morze po raz pierwszy w życiu. Celem organizatorów jest zaszczepienie w nich wartości, wynikających ze wspólnego żeglowania oraz pokazanie, że blokady istnieją jedynie w umysłach, a nie w rzeczywistości. Widzącym zaś chcą przybliżyć świat osób niewidomych, konsekwentnie zmieniać przekonania o ich możliwościach, a także niwelować podziały wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe.