Powrót

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XIII edycję konkursu

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XIII edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji.  W tegorocznej edycji przyjmowane będą „Innowacyjne projekty z dziedziny formacji i medycyny”.  

W tym roku konkurs skierowany jest do młodych naukowców urodzonych po 31 grudnia 1979 r. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się w zakładce Konkurs na projekt badawczy. Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z regulaminem konkursu.

Wnioski należy przesyłać pocztą do dnia 30 Maja 2014 r., na adres Naukowej Fundacji Polpharmy