Powrót

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XIV edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych

Zapraszamy do składania „Innowacyjnych projektów z dziedziny farmacji i medycyny”.  W tym roku konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy  w roku ubiegania się o środki finansowe nie ukończyli 35. roku życia. Granica wieku może ulec przesunięciu o czas, w którym  naukowiec przebywał np. na urlopie rodzicielskim, wychowawczym albo pobierał zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy maksymalnie o dwa lata. 

Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się w zakładce poświęconej konkursowi Fundacji

Wniosek o finansowanie projektu badawczego powinien być złożony zgodnie z regulaminem konkursu.

Wnioski należy przesyłać drogą pocztową pod adresem Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa do dnia 1 czerwca 2015 r.  – liczy się data stempla pocztowego.

Rozpatrzone zostaną jedynie wnioski przygotowane zgodnie z regulaminem konkursu.

Fundacja inicjuje, organizuje i finansuje badania w dziedzinie medycyny i farmacji. Corocznie organizuje konkurs na najlepsze  projekty badawcze z tego zakresu. Dotychczas odbyło się 13 edycji konkursu, w których granty wartości ponad 16 mln zł otrzymały 62 zespoły badawcze.