Powrót

Wojciech Kuźmierkiewicz ambasadorem GUMedu

Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, został uhonorowany tytułem Ambasadora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 70-letniej historii gdańskiej uczelni, ten prestiżowy tytuł został przyznany po raz pierwszy.

Dyplom potwierdzający jego nadanie wręczył Panu Prezesowi prof. Marcin Gruchała, Rektor GUM podczas Inauguracji Roku Akademickiego 6 października, podkreślając przy tym, że ten honorowy tytuł jest dowodem uznania i podziękowania dla dr. Wojciecha Kuźmierkiewicza za promocję uczelni. Wpis dr. Wojciecha Kuźmierkiewicza, otwiera Księgę Pamiątkową Ambasadora Gdańskiego Uniwersytetu.

Ambasadorem, zgodnie z regulaminem tytułu, może zostać wyłącznie „absolwent uczelni odnoszący znaczące sukcesy w nauce, kulturze, polityce oraz w innych dziedzinach uznanych za nobliwe i w swojej codziennej działalności aktywnie promuje uczelnię”. 

Dr Wojciech Kuźmierkiewicz jak najbardziej spełnia te kryteria. Zawodowo był związany z uczelnią przez ponad 20 lat. Tutaj na Wydziale Farmaceutycznym zdobywał stopnie naukowe:w 1968 magistra, a w 1976 doktora nauk, tutaj prowadził badania naukowe i zajęcia ze studentami, tutaj zakładał i działał w strukturach NSZZ Solidarność. Jednak w 1992 roku zostawił naukę dla polityki i został wiceministrem i podsekretarzemstanu w resorcie zdrowia. Tę funkcję udanie pełnił przez 6 kolejnych lat. Z polityki przeszedł do przemysłu, podjął pracę w Polpharmie.

Szerszej publiczności znany jest z zaangażowania w działalność na rzecz krajowego przemysłu farmaceutycznego, rozwój nauk medycznych i farmaceutycznych, i naprawę systemu ochrony działał w zarządzie Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i jego odpowiednika na poziomie europejskim (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych). Od momentu powołania w 2001 r. jest prezesem zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy. 

Dzisiaj dr Wojciech Kuźmierkiewicz uznawany za wybitnego eksperta w dziedzinie prawa farmaceutycznego, polityki lekowej, refundacji, chętnie zapraszany w tej roli do dyskusji zarówno poświęconych reformie ochrony zdrowia, jak i np. o finansowaniu badań naukowych, zakładaniu spinoffów i startupów medycznych czy planowanym zmianom w organizacji prac naukowych na uczelniach. Jest ciągle otwarty na nowe wyzwania, wspiera i popiera innowatorów w nauce, wynalazców, pasjonatów nauk różnych i to bez względu na wiek. Jest jurorem w kilku konkursach dla całkiem młodych wynalazców, odkrywców, których celem jest promocja ich prac w całkiem dorosłym świecie i zdobycie finansowania na realizację ich projektów. A teraz jest jeszcze Ambasadorem GUMedu.