Powrót

Wyniki konkursu plakatowego Fundacji

Fundacja w 2006 roku uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu, w którym nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł. Dotychczas takie stypendia otrzymało 57 doktorantów.

Podczas tegorocznej gali Fundacji, która odbyła się 12 czerwca, dyplomy odebrali laureaci VII edycji tego konkursu. (Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie www Fundacji). 

Dla nich Fundacja przeprowadziła dodatkowy konkurs na  najlepszą prezentację pracy doktorskiej w formie plakatu. W konkursie wzięło udział ośmioro tegorocznych laureatów konkursu stypendialnego. Prezentacje prac doktorskich oceniało jury w składzie: prof. Zbigniew Gaciong – przewodniczący, prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż, prof. Grzegorz Grynkiewicz, dr Beata Kamosińska, dr Wojciech Kuźmierkiewicz.

Zdaniem jurorów najlepszą prezentację plakatową pracy doktorskiej przedstawił Hubert Zatorski, z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który realizuje pod kierunkiem prof. Jakuba Fichny pracę pt.: Potencjał diagnostyczno-terapeutyczny hormonów inkretynowych oraz hormonów tkanki tłuszczowej w procesach zapalnych przewodu pokarmowego i chorobach metabolicznych.

Drugie miejsce zajęli ex aequo Paulina Wieszczy z CMKP w Warszawie i Jakub Jończyk UJ CM w Krakowie

Paulina Wieszczy prezentowała pracę pt.: Czynniki ryzyka raka jelita grubego u pacjentów po usunięciu gruczolaków w przesiewowej kolonoskopii. Promotorem pracy jest  dr hab. Michał F. Kamiński. Natomiast Jakub Jończyk w ramach doktoratu realizuje projekt badawczy pt.: Projektowanie metodami modelowania molekularnego wielofunkcyjnych związków o potencjalnym zastosowaniu w terapii choroby Alzheimera. Promotorem jest prof. Barbara Malawska.

Dyplomy i nagrody laureatom konkursu plakatowego wręczyli Agata Łapińska, wiceprezes zarządu Fundacji i prof. Zbigniew Gaciong, przewodniczący jury konkursowego.

Autor zwycięskiej prezentacji przedstawił ją uczestnikom gali Fundacji. Nagrody w konkursie na najlepszą prezentację pracy doktorskiej ufundowała Fundacja.