Powrót

Wyniki pierwszego etapu konkursu na projekt badawczy

Tematem tegorocznej edycji był: Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej. Na konkurs wpłynęło siedem wniosków. Pięć z nich Rada Naukowa Fundacji odrzuciła, jako niezgodnych z tematem konkursu. 

Do recenzji zostały skierowane dwa projekty:

  • Dr. hab. Aleksandra Czogalli, z Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii, Uniwersytetu Wrocławskiego, pt.:
    „Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nośników genu TP53 do zastosowania w terapiach przeciwnowotworowych”.
  • Dr n. biol. Agnieszki Graczyk-Jarzynki, z Zakładu Immunologii, Wydział Lekarski I, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pt.: "Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu”.