Powrót

XII edycja konkursu grantowego Fundacji rozstrzygnięta

325 tys. zł to wartość grantu przyznana przez Naukową Fundację Polpharmy w XII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych z zakresu medycyny i farmacji.
Laureatka - profesor Agnieszka Słowik – ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie będzie szukać odpowiedzi na pytanie "Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu poprawi skuteczność leczenia tej choroby?". Projekt będzie realizowany w Uniwersyteckim Centrum Terapii Interwencyjnych Ostrego Udaru Mózgu (CITO).


Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu u osób dorosłych w Europie. W 90% przypadków przyczyną choroby jest zamknięcie naczynia mózgowego przez zakrzep, co wywołuje udar niedokrwienny (zawał mózgu). W Polsce zapada na niego ok 70 000 osób rocznie. Około 25 % z nich umiera a połowa osób, która przeżyje, wymaga całodobowej opieki w zakresie wszystkich codziennych czynności. Ze względu na złe rokowanie, duże koszty leczenia i opieki, udar mózgu jest problemem nie tylko medycznym, ale także społecznym. – tak prof. Agnieszka Słowik uzasadniła wybór tematu projektu badawczego.


Od kilku lat w wiodących ośrodkach Europy i USA, ukierunkowanych na leczenie udaru niedokrwiennego mózgu, proponowane jest leczenie wewnątrznaczyniowe (endowaskularne) – kontynuowała prof. A. Słowik. Polega ono na mechanicznym usunięciu zakrzepu ze światła naczynia (trombektomia mechaniczna) i może być wykonane nawet do 8 godzin po zachorowaniu. Jest to skomplikowana procedura inwazyjna wymagająca jednoczesnego zaangażowania aż trzech lekarzy (neurologa, radiologa interwencyjnego oraz anestezjologa), dwóch pielęgniarek oraz jednego technika.


Uniwersyteckie Centrum Terapii Interwencyjnych Ostrego Udaru Mózgu (CITO) w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie działa od 1 stycznia 2013 r., i jest jedynym w Polsce ośrodkiem wykonującym tę procedurę w sposób ciągły, tzn. 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Dotychczas w CITO przeprowadzono ich 30.
Prof. A. Słowik dodała, że celem badania finansowanego przez Fundację jest sprawdzenie czy wdrożenie nowej struktury organizacyjnej (CITO) zwiększa odsetek chorych leczonych przyczynowo (za pomocą mechanicznej trombektomii) oraz czy ma wpływ na zwiększenie odsetka osób samodzielnych po udarze mózgu i na zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem udaru i jego skutków?


„Postanowiliśmy wesprzeć prace profesor Agnieszki Słowik, bo są one szczególnie ważne dla pacjentów, u których udar został zdiagnozowany zbyt późno. Jest to wyjątkowy projekt dla naszej Fundacji, gdyż nie wspieramy rozwiązania farmakologicznego, a systemowe” – powiedział prof. Piotr Kuna, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Polpharmy podczas uroczystego wręczenia grantu, 25 czerwca w Warszawie.


Pani prof. Agnieszka Słowik już po raz drugi otrzymuje grant Fundacji na realizacje projektu badawczego. Po raz pierwszy została laureatką konkursu Fundacji w 2008 r.
Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody zwycięzcom w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w roku akademickim 2012/2013.


Uroczystemu wręczeniu grantu i wyróżnień dla studentów towarzyszyła debata pt.” Preparaty biopodobne i możliwości ich rozwoju w Polsce”. Wzięli w niej udział Dr Piotr Zień – Polpharma Biologics, prof. Paweł Grieb - Zakład Farmakologii Doświadczalnej IMDiK PAN, prof. Witold Tłustochowicz - Instytut Reumatologii, prof. Mieczysław Szalecki - Klinika Endokrynologii i Diabetologii CZD, Wojciech Matusewicz, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Debatę poprowadził prof. Zbigniew Gaciong.