Powrót

XIV edycja konkursu na finansowanie projektów badawczych

W XIV edycji konkursu  Fundacji przyjmowane były innowacyjne projekty z dziedziny farmacji i medycyny. Podobnie jak w roku ubiegłym o grant mogli się ubiegać młodzi naukowcy, którzy w roku składania wniosku nie ukończyli 35. lat.

Rada Naukowa na posiedzeniu grudniowym w 2014 roku, zdecydowała, że od XIV edycji konkursu autorzy  wniosków będą musieli uzasadnić dlaczego uważają swój projekt badawczy za innowacyjny (pytanie zostało wpisane do formularza wniosku).

Do konkursu zostało zgłoszonych 30 wniosków projektów badawczych.

Na posiedzeniu 21.07. Rada Naukowa Fundacji przeprowadziła wstępną ocenę wniosków projektów badawczych, i wytypowała 24 projekty do następnego etapu konkursu, czyli oceny recenzentów. Pozostałe prace zostały odrzucone z powodów formalnych (niespełnione kryterium wykształcenia lub wieku).