Powrót

XVII edycja konkursu NFP rozstrzygnięta

Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi – to był temat tegorocznej,  XVII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji. Na konkurs wpłynęło 16 wniosków, 15  zostało skierowanych do recenzji.

Rada Naukowa Fundacji na posiedzeniu 9 października, na podstawie recenzji i oceny własnej ustaliła listę rankingową projektów i przedstawiła ją  zarządowi Fundacji. Na tej podstawie zarząd zdecydował, że granty w XVII edycji konkursu otrzymają:

  1. Prof. Marek Niedoszytko, Gdańskie Uniwersytet Medyczny, Klinika Alergologii, Katedra Pneumonologii i Alergologii

Tytuł projektu: Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych.

  • Wartość: 549 840,00 zł
  1. Prof. Tomasz Sarnowski, IBB PAN Zakład Biosyntezy Białka, Warszawa

Tytuł projektu: Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki.

  • Wartość projektu: 599 000,00 zł

Łączna wartość przyznanych grantów: 1 148 840,00 PLN