Powrót

Znamy już laureatów XIV edycji konkursu grantowego Fundacji

W 2015 roku laureatami XIV edycji konkursu na finansowanie projektu badawczego ze środków Naukowej Fundacji Polpharmy zostali:

  • Dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka; Instytut Reumatologii, Warszawa, Tytuł projektu; Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizacyjnym U1-RNP/TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD).

      Wartość: 459 000 PLN 

  • Dr Katarzyna Niemirowicz, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Tytuł projektu: Opracowanie multifunkcjonalnego preparatu sztucznej śliny zawierającego antybakteryjne nanosystemy

      Wartość  349 140 PLN

  • Dr n. med. Michał Panek, UM Łódź; Tytuł projektu: Znaczenie szlaku sygnałowego TGF-BMP ze szczególnym uwzględnieniem białek Smad w mechanizmach i leczeniu przewlekłych chorób zapalnych układu oddechowego.

     Wartość: 386 525 PLN