Powrót

Wyniki XIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych

 Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy wyłonił zwycięzców XIII edycji konkursu na finansowanie projektów badawczych.  W 2014 roku przyjmowane były innowacyjne projekty badawcze z dziedziny medycyny i farmacji. Konkurs adresowany był do młodych naukowców urodzonych po 31.XII.1979 r. Prace były przyjmowane w terminie od 1 marca do 30 maja 2014 r. W sumie otrzymaliśmy 22 wnioski, 7 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Do oceny recenzentów zostało skierowanych 15 wniosków. 

Rada Naukowa Fundacji po zapoznaniu się z recenzjami projektów badawczych oraz na podstawie oceny własnej obejmującej dotychczasowy dorobek autora, oryginalność i innowacyjność projektu, przygotowała listę rankingową wniosków i przedstawiła ją do akceptacji zarządowi Fundacji.

Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy po zapoznaniu się z sprawozdaniem z posiedzenia Rady Naukowej, listą rankingową wniosków ocenianych projektów oraz z jej uzasadnieniem, zdecydował, że w XIII edycji konkursu sfinansuje realizację trzech projektów wskazanych przez Radę Naukową:  

  1. Wniosek nr 13/XIII/14

Autor: dr Paulina Kober, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Tytuł: Identyfikacja zaburzeń metylacji DNA u chorych na nieczynne funkcjonalnie gruczolaki przysadki i ocena ich wartości prognostycznej.

koszt -219 000 PLN

  1. Wniosek nr 4/XIII/14

Autor: dr Adam Szpechciński, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej, Warszawa

Tytuł: Profilowanie ekspresji mikroRNA jako potencjalnych markerów wrażliwości/oporności komórek niedrobnokomórkowego raka płuca in vitro na odwracalne i nieodwracalne inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji.

koszt – 362 250 PLN   

  1. Wniosek nr 11/XIII/14

Autor: dr Katarzyna Gach, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Zakład Chemii Biomolekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Tytuł: Badanie właściwości farmakologicznych analogów peptydów opioidowych jako nowych potencjalnych leków o działaniu przeciwbólowym i przeciwbiegunkowym.

koszt – 396 000 PLN

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!