Powrót

Fundacja przyznała stypendia doktoranckie

Czwarta eydcja konkursu o stypendia Naukowej Fundacji Polpharmy została rozstrzygnięta.

Członkowie Rady Naukowej i Honorowej Rady Naukowej Fundacji Polpharmy na wspólnym posiedzeniu 5 marca ocenili wnioski stypendialne  i na tej podstawie ułożyli ich listę rankingową. Zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy zdecydował, że stypendia w tej edycji konkursu otrzymają studentki i studenci zajmujący 10 pierwszych miejsc na liście.