Powrót

Laureaci III edycji konkursu o stypendium naukowe

Fundacja już po raz trzeci przyznała stypendia naukowe uczestnikom studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum  Podyplomowego Kształcenia Medycznego.

Stypendia w wysokości 10 tys. zł finansowane ze środków Fundacji otrzymują:
 
 1. Maria Szubert, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  Tytuł pracy doktorskiej; "Ocena wpływu leczenia Danazolem na odpowiedź zapalną i angiogenezę u kobiet z endometriozą",  promotor- prof. dr hab. med. Jacek Suzin
 1. Marta Szumilak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  Tytuł pracy doktorskiej; "Synteza i właściwości biologiczne bis-pochodnych poliamin alifatycznych",  promotor- prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
 1. Ewelina Stoczyńska-Fidelus, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
  Tytuł pracy doktorskiej; "Rola heterozygotycznych mutacji genu TP53 w procesie nowotworzenia", promotor- dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Rieske
 1. Małgorzata Geszke-Moritz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  Tytuł pracy doktorskiej: "Synteza stabilnych i nie zawierających kadmu kropek kwantowych skoniugowanych z kwasem foliowym w celu wykrywania i obrazowania komórek nowotworowych", promotor- prof. dr hab. Janina Lulek
 1. Paweł Mach, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie,
  Tytuł pracy doktorskiej: "Wartość kliniczna oznaczenia sHLA-G w surowicy krwi u kobiet z rakiem jajnika oraz z endometriozą w jamie otrzewnej", promotor - dr hab. med. Łukasz Wicherek
 1. Joanna Bogusławska, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  Tytuł pracy doktorskiej; "Rola 3'UTR i mikroRNA w zaburzeniach ekspresji jodotyroninowej dejodynazy typu I w raku nerki typu jasnokomórkowego (ccRCC)" , promotor- prof. dr hab. n. med. Alicja Macke-Nauman
 1. Anna Kozieradzka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
  Tytuł pracy doktorskiej; "Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową", promotor - prof. dr hab. Włodzimierz Jerzy Musiał

Zwycięzcom edycji 2010/2011 serdecznie gratulujemy.