Powrót

Lista laureatów VII edycji konkursu stypendialnego

Fundacja w 2006 roku uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu, w którym nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł. Dotychczas takie stypendia otrzymało 57 doktorantów.

Podczas tegorocznej gali Fundacji (12.06.) dyplomy odebrali laureaci VII edycji tego konkursu:

  1. Aleksandra Sobolewska-Włodarczyk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  2. Hubert Zatorski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  3. Mikołaj Mizera, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
  4. Kamil Kobak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  5. Krzysztof Ozierański, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  6. Paulina Wieszczy, CMKP
  7. Adrian Chrobak, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  8. Magdalena Pisarska, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  9. Jakub Jończyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  10. Agnieszka Borsuk-De Moor, Gdański Uniwersytet Medyczny

Gratulujemy zwycięzcom!