Powrót

Dofinansowanie z UE

Polpharma pozyskuje dotacje z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Od 2004 roku, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, Polpharma występuje o wsparcie finansowe na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, korzystając z różnych programów pomocowych - krajowych i unijnych. Do końca 2009 roku przyznano Polpharmie dofinansowanie dla 11 projektów na łączną kwotę ponad 10 mln PLN.

Informacji na temat realizowanych projektów udziela Departament Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Chemia, tel. (58) 563 21 43, oraz Departament Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Pharma, tel. (58) 563 88 91.

Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój"

W roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację  dwóch projektów ramach Programu InnoNeuroPharm Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R” Konkurs 2/1.2/2017 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie otrzymał:

projekt Oddziału Polpharma Biologics  pt: „Opracowanie uniwersalnego modelu testowania farmakokinetyki terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych na etapie badań przedklinicznych, z wykorzystaniem modelu zwierzęcego świni hodowlanej”. Wartość przyznanej dotacji to 1 600 281,80 zł.

Oraz

projekt Konsorcjum WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA Sp z o.o. i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.  pt: Nowoczesny lek generyczny o zmodyfikowanym uwalnianiu alternatywą terapeutyczną dla pacjentów ze schizofrenią. Wartość przyznanej dotacji to 11 932 199,55zł.

W roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację  projektu w ramach Konkursu 2/1.1.1/2016 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” - konkurs dla przedsiębiorców dużych. ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie otrzymał 1 projekt Oddziału Polpharma Biologics  pt: „Opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii wytwarzania terapeutycznych przeciwciał w oparciu o bakteryjne systemy ekspresyjne, integrującej technologie stainless steel i single-use”. Wartość przyznanej dotacji to 6 785 029,97 zł.

W roku 2015 w ramach pierwszego Konkursu dla dużych firm, ogłoszonego w nowej Perspektywie  UE na lata 2014-2020,Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację  projektu w ramach Programu 1/1.1.2/2015 Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dofinansowanie otrzymał 1 projekt Oddziału Polpharma Biologics  pt: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego”. Wartość przyznanej dotacji to 20 673 445,16 zł.

Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"

Dwa projekty Działu Badań i Rozwoju Polpharmy uzyskały ponad 4,7 mln zł dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006”.

Przyznane dofinansowanie wyniosło 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Projekty dotyczą opracowania receptur preparatów z grupy terapeutycznej leków stosowanych w leczeniu schizofrenii oraz ich wdrożenia do produkcji.

Zostały one zgłoszone w ramach poddziałania 1.4.1 SPO - WKP - „Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R”.

Linki do stron o Sektorowym Programie Operacyjnym „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO-WKP”:
 

Portal Funduszy Strukturalnych
SPO – WKP na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
SPO – WKP na stronach Ministerstwa Gospodarki

Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka"

Polpharma uzyskała dotacje z Unii Europejskiej na realizację 5 projektów w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013” działanie 1.4 – 4.1 PO IG „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”.

Wnioski zostały zgłoszone do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach naboru do działania 1.4-4.1 POIG:

 • runda I w roku 2009 dla przedsiębiorców innych niż MSP - łączna kwota wsparcia wynosi 5 336 247 zł
  Dofinansowanie otrzymały 2 projekty Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Pharma:
  1. Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic
  2. Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
  oraz 3 projekty Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Chemia:
  1. Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania farmaceutycznej substancji aktywnej Aliskiren
  2. Technologie wytwarzania farmaceutycznej substancji aktywnej Sitagliptyna
  3. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania farmaceutycznych substancji aktywnych Montelukast sodu, Pentoksyfilina i Orlistat z zastosowaniem procesów przepływowych w mikroreaktorach i chromatografii powinowactwa
 • runda II w roku 2009 dla przedsiębiorców innych niż MSP - łączna kwota wsparcia wynosi  1 498 775 zł.
  Dofinansowanie otrzymał  projekt Badań i Rozwoju Jednostki Biznesowej Pharma:
  1. Opracowanie innowacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię