Powrót

Akademia Polpharmy

Studenci i absolwenci uczelni wyższych, kończąc swoją edukację często nie wiedzą jak wygląda codzienna praca w wyuczonym zawodzie. Patrząc na obecny rynek pracy można zaobserwować, że dla znacznej części absolwentów uczelni wyższych pierwsza praca to bardziej kwestia przypadku niż świadomego wyboru. Tym silniej odczuwają to absolwenci kierunków o wąskiej specjalizacji takich jak chemia, farmacja, medycyna, biotechnologia czy biologia.

Do tych właśnie osób adresujemy program Akademii Polpharmy, ponieważ umożliwia on poznanie firmy farmaceutycznej przez pryzmat zadań wykonywanych przez różne działy. Daje on uczestnikom możliwość skonfrontowania wiedzy z praktyką i lepszego dopasowania obszaru w którym dana osoba będzie czuła się najbardziej komfortowo jako pracowników.

Program
Co zyskasz biorąc udział Akademii
Jak aplikować

Program

 

Akademia Polpharmy przebiega w dwóch etapach.

Etap pierwszy obejmuje prezentacje wprowadzające, które zapoznają uczestników z pozycją naszej firmy na rynku, dają zarys funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego oraz przybliżają wybrane obszary organizacyjne Polpharmy, takie jak:

 • formulacja i analiza farmaceutyczna (rozwój produktu)
 • produkcja i kontrola jakości
 • zapewnienie jakości
 • badania biorównoważności
 • patenty i własność intelektualna
 • licencje produktów farmaceutycznych

W tym czasie grupy szkoleniowe mają także okazję zwiedzić wybrane komórki organizacyjne naszej firmy oraz spotkać się z zatrudnionymi tam pracownikami, którzy zapoznają ich ze specyfiką swojej pracy.

Etap drugi to praktyczne ćwiczenia w grupach funkcyjnych oraz prezentacje na temat prawa farmaceutycznego i kwestii dotyczących rejestracji oraz sprzedaży i marketingu produktów farmaceutycznych.

Co zyskasz biorąc udział Akademii

Dzięki udziałowi w Akademii możesz:

 • poznać specyfikę pracy w firmie farmaceutycznej
 • zapoznać się ze specyfiką pracy w różnych działach firmy
 • wybrani uczestnicy, którzy najbardziej wyróżniają się w trakcie warsztatów mają szansę otrzymać zaproszenie na półroczny, płatny staż, po ukończeniu którego mogą ubiegać się o zatrudnienie w firmie na stałe

Koszt uczestnictwa (transport, zakwaterowanie i wyżywienie) pokrywa w pełni organizator.

Jak aplikować

Do udziału w Akademii Polpharmy zapraszamy studentów i absolwentów kierunków chemii, farmacji, biotechnologii, medycyny oraz nauk pokrewnych.

Nasze wymagania to:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach chemia, farmacja, medycyna, nauki pokrewne
 • bardzo dobrą znajomość j. angielskiego
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)

Aplikuj