Powrót

Czym kierujemy się w naszej pracy

Wartości - Nagradzanie najlepszych

Nagradzanie najlepszych

Cenimy rzeczywiste umiejętności. Nasi najlepsi mają otwartą drogę wewnętrznej kariery. Najlepszych wynagradzamy najlepiej.

Szacunek dla ludzi

Ludzie są dla nas zawsze na pierwszym miejscu.
We wzajemnych relacjach przestrzegamy zasad fair play.

Nastawienie na wynik

Stawiamy sobie bardzo ambitne, mierzalne i realizowalne cele. Chcemy być najlepsi, mierzymy wysoko.

Wartości - Delegowanie uprawnień

Delegowanie uprawnień

Ufamy sobie, swoim kompetencjom, doświadczeniu i wiedzy. Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za przyszłość
firmy.

Wartości - Komunikacja

Komunikacja

Komunikujemy szybko, otwarcie, zrozumiale. Dzielimy się informacjami, działamy proaktywnie.

Nastawienie na klienta

Naszym klientom zewnętrznym dajemy najwyższej jakości serwis, rzetelną, fachową informację i wsparcie. Jesteśmy etyczni, dotrzymujemy zobowiązań.