Powrót

Proces rekrutacji

1
Publikacja ofert
 
Każdą z rekrutacji Dział HR rozpoczyna, publikując ogłoszenia w wybranych serwisach rekrutacyjnych, portalach społecznościach oraz innych źródłach np. gazetach lokalnych, biurach karier.
2
Selekcja aplikacji
Kolejnym etapem jest selekcja aplikacji – każda aplikacja trafia do elektronicznego systemu i jest weryfikowana przez pracownika Działu HR odpowiedzialnego za wybraną rekrutację oraz przez kierownika liniowego.
 
3
Kontakt z kandydatami
Następnym krokiem jest kontakt z wyselekcjowanymi kandydatami. Na tym etapie prowadzone są wywiady telefoniczne oraz sprawdzana znajomość języków obcych.
 
4
Spotkania rekrutacyjne
Wybrani kandydaci otrzymują zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne. Prowadzone są one przez przedstawiciela Działu HR z udziałem Kierownika liniowego. Na tym etapie kandydaci zapoznają się z naszą organizacją oraz wymaganiami dotyczącymi stanowiska, na które aplikują. Każdy kandydat przechodzi ustrukturyzowany wywiad badający jego doświadczenie, kompetencje oraz motywację.
5
Testy, kwestionariusze, case study
 
Wybrani kandydaci otrzymują zaproszenie do wypełnienia kwestionariuszy osobowościowych oraz testów mierzących umiejętności analizy danych liczbowych i słownych. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozwiązanie case study.
6
Podjęcie decyzji
Finalnym etapem jest spotkanie z przełożonym wyższego szczebla, po którym podejmowane są decyzje dotyczące zatrudnienia wybranych kandydatów.