Powrót

Strategia

Wartości - Nagradzanie najlepszych

Budowanie Marek

Doskonałość w budowaniu marek przez Sprzedaż i Marketing oraz wprowadzanie na rynki wyróżniających się produktów pochodzących z własnego R&D i od partnerów strategicznych, pozwoli na realizację strategii rynkowej.

Rozwój biznesu

Polpharma rozwija swój biznes w zakresie markowych leków generycznych oraz produktów OTC, skutecznie przenosząc najlepsze doświadczenia z macierzystego rynku polskiego na „brandowe” rynki regionu Europy Środkowo-Wschodniej i WNP oraz inne, wybrane kraje wschodzące. Wejście na nowe rynki będzie się odbywało poprzez rozwój biznesu od początku, bądź poprzez celowane połączenia lub przejęcia istniejących firm.

Zakłady produkcyjne

Zintegrowana sieć wyspecjalizowanych  zakładów produkcyjnych zapewniająca konkurencyjne koszty produkcji leków dostosowanych do lokalnych potrzeb umożliwi wczesne wprowadzanie produktów na rynek i zapewnienie długotrwałej konkurencyjności.

Wartości - Delegowanie uprawnień

Działalność B2B

Przyjmując, iż wzrost wartości Firmy jest głównym kierunkiem strategicznym, będziemy rozwijać sprzedaż w obszarze B2B we wszystkich segmentach rynku i obszarach geograficznych, gdzie Polpharma nie planuje własnej działalności komercyjnej.

Wartości - Komunikacja

Zrównoważony rozwój

Polpharma będzie realizować swoje cele biznesowe zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, ekologiczne, społeczne i etyczne.