Powrót

Tom 1/Nr 1/2011

Tom 1/Nr 1/2011 ISSN 2082-8470

Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji TOM I w rankingu Index Copernicus Journals Master List czasopismo uzyskało 4.16 pkt.

Prace w tomie I Zeszytów Naukowych Fundacji Polpharmy:

Nukleotydy zewnątrzkomórkowe i indukowana przez nie odpowiedź komórek śródbłonka

Elżbieta Kaczmarek1
Katarzyna Koziak2

1Beth Israel Deaconess Medical Center, Center for Vascular Biology Research, Department of Surgery, Harvard Medical School, MA, U.S.A. 2Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2002 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Katarzyny Koziak grant na realizację projektu badawczego pt. Regulacja procesu migracji komórek śródbłonka naczyń przez receptory P2 purynergiczne.

Białko hnRNPK - wielofunkcyjna platforma integrująca sygnalizację komórkową

Jerzy Ostrowski1,2
Michał Mikula2

1Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
2Zakład Genetyki Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2002 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Jerzego Ostrowskiego grant na realizację projektu badawczego pt. Wpływ insuliny na metabolizm mitochondriów: rola białka K.

Synteza i badania biologiczne pochodnych cukrowych i aminocukrowych indolo[2,3-B]chinoliny

Łukasz Kaczmarek1
Katarzyna Badowska-Rosłonek1
Wanda Peczyńska-Czoch2
Joanna Godlewska3


1 Instytut Farmaceutyczny, Warszawa 2 Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Organicznej i Biotechnologii, Wrocław 3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2002 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Łukasza Kaczmarka grant na realizację projektu badawczego pt. Synteza i badania biologiczne pochodnych cukrowych i aminocukrowych indolo[2,3-b] chinoliny.

Indukcja apoptozy w komórkach białaczek ludzkich MOLT4 i HL60 przez acyloksytriazoloakrydony – nową grupę związków o właściwościach przeciwnowotworowych

Ewa Augustin

Katedra Technologii Leków i Biochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, Gdańsk

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2002 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem dr Ewy Augustin grant na realizację projektu badawczego pt. Badanie mechanizmu programowanej śmierci komórki (apoptozy) indukowanej przez triazoloakrydony – nową grupę związków o właściwościach przeciwnowotworowych.

Nowe testy diagnostyczne oparte o antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii do wykrywania oraz różnicowania fazy wczesnej i przewlekłej toksoplazmozy

Lucyna Holec-Gąsior
Józef Kur

Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska, Gdańsk

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2006 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Józefa Kura grant na realizację projektu badawczego pt. Konstrukcja serologicznych zestawów diagnostycznych rozpoznających i różnicujących toksoplazmozę wczesną i przewleką.

Czy możliwe jest wykrywanie patologii układu krążenia płodu w pierwszym trymestrze ciąży?

Joanna Dangel
Paweł Własienko

Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej, II Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2003 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem dr hab. Joanny Dangel grant na realizację projektu badawczego pt. Ocena przydatności badania echokardiograficznego płodu w pierwszym i na początku drugiego trymestru ciąży.

Terapia genowa w chorobie wieńcowej. Badanie VIF-CAD

Krzysztof Kukuła1
Maciej Dąbrowski1
Zbigniew Chmielak1
Jacek Kądziela1
Mirosław Skwarek1
Mariusz Kłopotowski1
Lidia Chojnowska1
Maciej Małecki2
Przemysław Janik2
Adam Witkowski1
Witold Rużyłło1

1Instytut Kardiologii, Warszawa
2Zakład Biologii Komórki, Centrum Onkologii, Warszawa

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2003 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Witolda Rużyłło grant na realizację projektu badawczego pt. Terapeutyczna angiogeneza w zaawansowanej chorobie wieńcowej ("no-option patients") z zastosowaniem phVEGF-A165/FGF (pVIF) podawanego metodą przezskórną. Badanie z podwójnie ślepą próbą.

Badania przedkliniczne i próby kliniczne z zastosowaniem czynników pro-angiogennych w chorobach naczyniowo-sercowych - genetycznie modyfikowane mioblasty

Maciej Kurpisz

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2004 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Macieja Kurpisza grant na realizację projektu badawczego pt. Możliwości leczenia pozawałowej niewydolności krążenia przy pomocy autologicznych komórek macierzystych i/lub genetycznie modyfikowanych – próby przedkliniczne.