Powrót

Tom 2/Nr 1/2012

Tom 2/Nr 1/2012 ISSN 2082-8470

Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji

Prace w tomie II Zeszytów Naukowych Fundacji Polpharmy:

Słowo wstępne

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Przewodniczący Rady Naukowej Postępów Polskiej Medycyny i Farmacji, Redaktor Naczelny

Wspomnienie o prof. dr hab. Andrzeju Szczekliku

Prof. Jacek Spławiński, pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Fundacji, a obecnie jej członek honorowy

Profesor Andrzej Szczeklik (1938–2012) wybitny lekarz, naukowiec, humanista. Był twórcą, organizatorem i kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej szczególnie interesował się chorobami układu krążenia i oddechowego.

Profesor Andrzej Szczeklik był laureatem II edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na najlepszy projekt badawczy. W 2003 roku otrzymał od Fundacji grant w wysokości 390 000 zł na realizację projektu badawczego pt. Anafilaktoidalne reakcje na niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Opieka pielęgniarska i częsty sposób monitorowania wpływa na poprawę przestrzegania zaleceń lekarskich w trakcie terapii pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną alendronianem 70

Ewa Sewerynek1,2
Wanda Horst-Sikorska3
Wioletta Stępień-Kłos1
Agnieszka Antkowiak1
Małgorzata Janik1
Karol Cieślak1
Magdalena Marcinkowska3
Bogdan Małkowski4
Ewa Karzewnik2,5
Agnieszka Cegłowska1,2
Maria Tabaszewska6
Marek Lasota7
Grażyna Krupińska8
Michał Stuss1,2

1Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
2Regionalny Ośrodek Menopauzy i Osteoporozy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM „Szpital Weteranów”, Łódź
3Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Poznań
4Instytut Onkologii, Bydgoszcz
5Poradnia Endokrynologiczna Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego, Piotrków Trybunalski
6Poradnia Reumatologiczna Szpitala im. Kopernika, Łódź
7Oddział Ortopedii Szpitala im. Jonschera, Łódź
8NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej, Łódź

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2007 roku przyznała zespołowu pracującemu pod kierunkiem prof. Ewy Sewerynek grant na realizacje projektu badawczego pt. Ocena przestrzegania zaleceń lekarskich (adherence) w leczeniu osteoporozy – określenie czynników mogących wpływać na brak ciągłości i systematyczności terapii.

Systemy polimerowe w leczeniu glejaka mózgu

Janusz Kasperczyk1,2
Katarzyna Stokłosa1

1Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Sosnowiec
2Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2003 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Janusza Kasperczyka grant na realizację projektu badawczego pt. Opracowanie możliowści wykorzystania biodegradowalnych mikrosfer polimerowych zawierających lek cytostatyczny w leczeniu nowotworów mózgu.

Rola SDF-1 w procesach regeneracji i nowotworzenia

Kamil Kowalski1
Agnieszka Markowska-Zagrajek1
Izabela Plaskota1
Magdalena Kowalewska2
Rafał Archacki3
Karolina Archacka1
Areta M. Czerwińska1
Iwona Grabowska1
Małgorzata Zimowska1
Katarzyna Jańczyk-Ilach1
Władysława Stremińska1
Maria A. Ciemerych1
Edyta Brzóska-Wójtowicz1

1Zakład Cytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
2Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
3Zakład Biologii Molekularnej Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2008 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem dr Edyty Brzóski-Wójtowicz grant na realizację projektu badawczego pt. Stymulacja regeneracji mięśni szkieletowych – potencjalna rola cytokiny SDF-1.

Polimorfizmy na chromosomie 4q25 a ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu

Agnieszka Słowik1,2
Marcin Wnuk1

1Oddział Udarowy Kliniki Neurologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2008 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Słowik grant na realizację projektu badawczego pt: Czy polimorfizmy na chromosomie 4q25 związane z ryzykiem migotania przedsionków mają wpływ na ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu w populacji polskiej?

W poszukiwaniu biomarkerów dla tętniaków wewnątrzczaszkowych – rola analizy profili ekspresji genów w komórkach krwi obwodowej

Joanna Pera

Zakład Neurogenetyki, Katedra Neurologii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2009 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem dr Joanny Pery grant na realizację projektu badawczego pt. W poszukiwaniu biomarkerów dla tętniaków wewnątrzczaszkowych – analiza profili ekspresji genów w komórkach krwi obwodowej.

Aktywność biologiczna rekombinowanych białek, pochodnych stafylokinazy o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych, wykazujących zwiększone powinowactwo do włóknika

Janusz Szemraj1
George Brown2
Adrian Stankiewicz2
Anna Gromotowicz2
Ewa Chabielska2

Zakład Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Samodzielna Pracownia Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2006 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Janusza Szemraja grant na realizację projektu badawczego pt: Aktywność biologiczna rekombinowanych białek o właściwościach trombolityczno-przeciwzakrzepowych.

Potencjał terapeutyczny receptora serotoninowego 5-HT7. Nowe ligandy i badania modelowania molekularnego

Andrzej J. Bojarski

Zakład Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN, Kraków

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2002 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem dr hab. Andrzeja J. Bojarskiego grant na realizację projektu badawczego pt. Ligandy receptorów serotoninowych 5-HT7 – potencjalne zastosowanie terapeutyczne oraz nowe narzędzia farmakologiczne.

Porównanie wybranych molekularnych metod typowania Corynebacterium diphtheriae

Aleksandra A. Zasada
Marek Jagielski

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Naukowa Fundacja Polpharmy w 2009 roku przyznała zespołowi pracującemu pod kierunkiem prof. Marka Jagielskiego grant na realizację projektu badawczego pt. Multiple-Locus Variable-Number Tandem Repeat Analysis (MLVA) jako nowa metoda genotypowania szczepów Corynebacterium diphtheriae.