Powrót
prof. Kazimierz Roszkowski-Śliż

przewodniczący Rady Naukowejspecjalista w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej.

prof. dr hab. Edward Franek

specjalista chorób wewnętrznych, w dziedzinie endokrynologii i nefrologii

prof. dr hab. Katarzyna Życińska

specjalista chorób wewnętrznych

prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

specjalista chorób wewnętrznych

prof. dr hab. Piotr Kuna

specjalista chorób wewnętrznych i alergologii

prof. dr hab. Grzegorz Opolski

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

prof. Adam Płaźnik

specjalista w dziedzinie neurologii i neurochemii 

prof. dr hab. Jarosław Reguła

specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii

prof. dr hab. Janina Stępińska

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

prof. dr hab. Jerzy Szaflik

specjalista okulistyki

prof.Mirosław Wielgoś

specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa, perinatologii

prof. Waldemar Banasiak

specjalista kardiolog

prof. Stefan Chłopicki

specjalista w dziedzinie farmakologii doświadczalnej, dyrektor Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics

prof. Grzegorz Grynkiewicz

specjalista w dziedzinie chemii organicznej, medycznej i farmaceutycznej

prof. Marek Jarema

specjalista psychiatra

prof. Roman Kaliszan

specjalista farmakolog

prof. Roman Lorenc

specjalista w dziedzinie medycyny i biochemii

prof. Edmund Przegialiński

specjalista farmakolog

prof. Jacek Rożniecki

specjalista neurolog

prof. Jacek Spławiński

specjalista farmakolog

prof. Cezary Szczylik

specjalista onkolog

prof. dr hab. Marian Zembala

specjalista kardiochirurgii i transplantologii

Stefan Lubawski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji

Grzegorz Kotowski

Członek Rady Nadzorczej Fundacji