Powrót

Bezpieczeństwo zakładu

Polpharma podejmuje wszelkie działania dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej działalności, zarówno dla pracowników, jak też społeczności lokalnej. Jest odpowiedzialnym wytwórcą, pracodawcą i członkiem społeczności regionu, dlatego z najwyższą troską podchodzi do realizacji obowiązków wynikających z charakteru jej działania oraz obowiązujących wymagań prawnych. Polityka bezpieczeństwa przedsiębiorstwa przewiduje, że instalacje utrzymywane są na najwyższym możliwym poziomie technicznym i że wszelkie środki uzgadniane są we współpracy z personelem, właścicielami gruntów sąsiadujących z naszym zakładem i z miejscowymi władzami samorządowymi.

W zakładzie w Starogardzie Gdańskim w ramach systemu bezpieczeństwa wprowadzono również szereg polityk wewnętrznych i deklaracji, które są dostępne w zakładce 

Polityki firmy

Troska o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest naszym priorytetem. Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego zgodność z międzynarodowymi normami w obszarze BHP potwierdziły certyfikaty OHSAS 18001 i PN-N-18001. Więcej informacji można znaleźć w zakładce 

Bezpieczne środowisko pracy

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA na podstawie art. 261 pkt 5 i 6 Prawa ochrony środowiska zobowiązane są do dostarczania informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii.

Czyniąc zadość temu wymaganiu przepisów prawnych, zamieszczamy poniższe dokumenty:

  • Informacja na temat środków bezpieczeństwa 
  • Ogólna Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej w Starogardzie Gdańskim – załącznik Nr 1.
  • Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem chloru lub chlorowodoru – załącznik Nr 2.
  • Instrukcja postępowania dla mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej z udziałem amoniaku – załącznik Nr 3.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi.