Powrót

Historia CSR Grupy Polpharma

Historia CSR Grupy Polpharma

Funkcjonujemy na rynku od 80 lat i przestrzegaliśmy zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, gdy jeszcze nikt nie używał akronimu CSR. Swoją aktywność w tym obszarze zintensyfikowaliśmy po roku 2000, kiedy nastąpiła prywatyzacja naszej firmy w oparciu o polski kapitał. Przez ostatnich kilkanaście lat udowadniamy, że warto działać zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, harmonijnie godząc cele biznesowe z potrzebami interesariuszy: pracowników, pacjentów, środowiska medycznego i naukowego, klientów, dostawców i lokalnych społeczności. W 2014 roku rozpoczęliśmy prace nad usystematyzowaniem naszych inicjatyw w zakresie CSR, których owocem jest ogłoszona w 2015 roku Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma.

Poniżej prezentujemy główne daty związane z wydarzeniami z zakresu odpowiedzialności społecznej naszej Firmy.

HISTORIA CSR GRUPY POLPHARMA

2015 rok
 • Stworzenie Kodeksu Postępowania dla dostawców Grupy Polpharma i rozpoczęcie procesu jego implementacji
 • Wydanie przez Naukową Fundację Polpharmy pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego dotyczącego przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjenta
 • Jubileusz 80-lecia istnienia firmy. Z tej okazji organizuje sztafetę POLRUN – wyjątkowy bieg, w którym ponad 700 pracowników przebiega trasę 960 km, dzięki czemu Polpharma funduje 524 wyjazdy kolonijne dla dzieci z domów dziecka z 4 województw
 • Powstanie nowej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Polpharma na lata 2015-2018
 • Podpisanie Karty Różnorodności
 • Zdobycie Złotego Listka CSR tygodnika „Polityka”
 • Zajęcie trzeciego miejsca w Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz objęcie tytułu lidera branżowego w kategorii Farmacja i Medycyna
2014 rok
 • Powstanie przy współudziale Polpharmy Koalicji Rzeczników Etyki pod auspicjami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact w Polsce
 • Zakończenie pierwszego etapu prac nad Programem Etycznym Przyjęcie Kodeksu Etyki Grupy Polpharma
 • Organizacja pierwszego w historii firmy panelu interesariuszy, jako głosu w planowaniu nowej strategii społecznej odpowiedzialności
 • Podpisanie „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” podczas inauguracji III etapu Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050
 • Przystąpienie jako partnera do Forum Inicjowania Rozwoju (FIR) oraz Funduszu Grantowego FIR, których celem jest rozwój współpracy międzysektorowej na Pomorzu
 • Nagroda w konkursie „Kampania Społeczna Roku 2013” dla kampanii Ciśnienie na życie
 • Przyznanie Polpharmie nagrody „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przez kapitułę pod przewodnictwem Piotra Dudy, szefa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
2013 rok
 • Publikacja pierwszego raportu społecznej odpowiedzialności według wytycznych GRI
 • Zainicjowanie Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Polpharma
 • Inauguracja kampanii „Przygotuj się na wstrząs”, której celem jest edukacja na temat anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego
 • Przystąpienie do strategicznego partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu
2012 rok
 • Rozpoczęcie największej polskiej kampanii edukacyjnej Ciśnienie na życie, dotyczącej nadciśnienia tętniczego
 • Wdrożenie programu Wszyscy na rowery, którego celem jest promocja dojazdu rowerem do pracy
 • Pierwsza edycja programu Stop Wypadkom, który promuje proaktywną postawę pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i zachęca do zgłaszania zdarzeń
 • potencjalnie wypadkowych
2011 rok
 • Rozpoczęcie współpracy z Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi, w ramach której część środków ze sprzedaży jednego z produktów wspiera Kampanię Krewniacy promującą honorowe krwiodawstwo
2009 rok
 • Początek kampanii edukacyjnej „Rozwiązanie na zapominanie” adresowanej do osób, których bliscy zaczynają mieć kłopoty z pamięcią
2008 rok
 • Wydanie przez Naukową Fundację Polpharmy pierwszej polskiej monografii na temat przestrzegania zaleceń terapeutycznych i współpracy lekarza z pacjentem w chorobach przewlekłych
 • Inauguracja kampanii edukacyjnej „Wstyd nie zapytać - ciąża bez opryszczki”, skierowanej do kobiet w ciąży i planujących powiększenie rodziny
 • Pierwsza edycja konkursu Zielony Proces, w którym nagradzane są pro-ekologiczne inicjatywy pracowników
 • Wdrożenie polityki Zielonej Chemii, która jest zobowiązaniem do troski o środowisko już na etapie opracowywania produktów i technologii produkcyjnych
 • Inauguracja Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego – nowatorskiego programu edukacyjnego, który przełamuje tabu w dziedzinie zdrowia seksualnego
 • Rozpoczęcie programu „Pharma Wiedzy” dla studentów medycyny i farmacji wszystkich polskich uczelni
 • Publikacja pierwszego raportu środowiskowego
2007 rok
 • Otrzymanie certyfikatów ISO 14001 w dziedzinie ochrony środowiska oraz OHSAS 18001 w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
2004 rok
 • Uzyskanie tzw. Pozwolenia zintegrowanego, które jest potwierdzeniem dostosowania firmy do wymogów UE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń
2003 rok
 • Pierwszy tytuł Przyjaciela Polskiej Kardiologii przyznany Polpharmie przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
2002 rok
 • Rozpoczęcie autorskiego Europejskiego Programu Edukacyjnego, którego celem jest dostarczenie lekarzom i farmaceutom wiedzy na temat najnowszych osiągnięć medycyny i farmacji
 • Inauguracja Ogólnopolskiego Programu Prewencji Choroby Wieńcowej Polscreen, który był największym badaniem populacyjnym na świecie. W ramach programu w latach 2002-2005 przebadano ok. 730 000 pacjentów
2001 rok
 • Powołanie Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny (późniejsza Naukowa Fundacja Polpharmy), która co roku ogłasza konkurs na finansowanie projektów badawczych w dziedzinie farmacji i medycyny
2000 rok
 • Podjęcie decyzji o sponsorowaniu męskiej drużyny koszykówki Polpharma Starogard Gdański
 • Prywatyzacja Polpharmy w oparciu o polski kapitał i początek zmiany myślenia firmy o jej roli w społeczeństwie