Powrót

Bezpieczne środowisko pracy

Troska o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest naszym priorytetem. Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego zgodność z międzynarodowymi normami w obszarze BHP potwierdziły certyfikaty OHSAS 18001 i PN-N-18001.

Realizujemy Politykę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz stale podnosimy świadomość pracowników. Przedstawiciele pracowników biorą czynny udział w budowaniu przyjaznego środowiska pracy poprzez działalność w związkach zawodowych, społecznej inspekcji pracy oraz zakładowych komisjach zajmujących się zagadnieniami BHP.

Działania

Wdrażamy nowoczesne procesy, instalacje i urządzenia oraz wprowadzamy udoskonalenia, które pozwalają na eliminację ryzyka zawodowego i ciągłą poprawę warunków pracy. Eliminujemy lub ograniczamy użycie niebezpiecznych substancji chemicznych w procesach produkcyjnych.

Ograniczamy czynniki szkodliwe i niebezpieczne również dzięki redukcji produkcji wielkotonażowej, a także automatyzacji procesów wytwarzania, magazynowania oraz działalności pomocniczej.

Szczególną wagę przywiązujemy do edukacji pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania na terenie Polpharmy. Prowadzimy szkolenia na temat bezpieczeństwa pracy i sprawujemy odpowiedni nadzór nad realizowanymi pracami.

Program Bezpieczna Flota

Dysponujemy jedną z największych flot samochodowych w Polsce wspierającą procesy sprzedaży.Bezpieczna Flota

Zadaniem programu jest podniesienie bezpieczeństwa kierowców – użytkowników samochodów służbowych, a także innych uczestników ruchu drogowego. Włączamy się w popularyzację zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez inicjatywy realizowane z partnerami na szczeblu ogólnopolskim i w społeczności lokalnej. W ramach programu ogłaszamy coroczny konkurs i nagradzamy pracowników wyróżniających się wieloletnim, bezpiecznym i bezkolizyjnym użytkowaniem samochodów służbowych. Wyniki konkursu ustalane są w oparciu o dwuletnie dane. Szkolimy także pracowników i przedstawicieli społeczności lokalnej w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodem, eko-jazdy oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zobowiązania Polpharmy w tym zakresie reguluje Deklaracja Bezpieczna Flota.

Dowiedz się więcej nt. Deklaracji Bezpieczna Flota.

 

Program stop wypadkom

W roku 2012 wdrożyliśmy program Stop Wypadkom, którego celem jest promowanie proaktywnych postaw pracowników w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy, kształtowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz minimalizowanie społecznych kosztów związanych z wypadkami.

Program kierowany jest do wszystkich pracowników firmy i zakłada wzmocnienie zaangażowania pracowników w kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. W ramach programu rejestrowane są zdarzenia potencjalnie wypadkowe oraz niebezpieczne sytuacje, odchylenia od stanu normalnego, jak również niebezpieczne zachowania i postawy pracowników. W roku 2014 zarejestrowano i usunięto 580 zdarzeń, sytuacji i zachowań niebezpiecznych. Ich przyczyny analizowano w aspektach technicznym, organizacyjnym i ludzkim. Dla najaktywniejszych pracowników przewidziano atrakcyjne formy nagradzania.

Więcej na temat zapewniania i promowania podwyższonych standardów bezpieczeństwa pracy w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 47-50.