Powrót

Odpowiedzialność za produkt

Działając w branży farmaceutycznej, bierzemy na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie człowieka. Dlatego priorytetem jest dla nas jakość naszych produktów i bezpieczeństwo pacjentów.

  • Dbamy o jakość na każdym etapie rozwoju produktu, wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży.
  • Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP).
  • Posiadamy certyfikaty GMP wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla wszystkich produkowanych leków i substancji.
  • Stosujemy najnowocześniejsze technologie, które zapewniają bezpieczeństwo produktów, pracowników oraz środowiska naturalnego.

We wszystkich krajach, gdzie sprzedawane są leki Grupy Polpharma, pacjenci mają możliwość zadawania pytań i uzyskania informacji – zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego lub numerów telefonów, które znajdują się w zakładce „kontakt”.

Więcej na temat zarządzania jakością w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 43-46.

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Staramy się ograniczyć do minimum ryzyko związane ze stosowaniem naszych leków. Prowadzimy stały nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Specjalny dział firmy zbiera, analizuje i archiwizuje zgłoszenia działań niepożądanych na wszystkich rynkach, gdzie obecne są nasze produkty. Badamy przyczyny, oceniamy stosunek korzyści stosowania leku do ryzyka i wdrażamy działania minimalizujące ryzyko. Jesteśmy włączeni w europejski system elektronicznego raportowania działań niepożądanych – Eudravigilance.

Zgłoszenia niepożądane dla produktów Polpharmy można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza

Zachęcamy do obejrzenia przygotowanego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych filmu informacyjnego dotyczącego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii:

Źródło: www.urpl.gov.pl

Etyczny marketing

Jesteśmy współtwórcami i sygnatariuszami Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, który w czerwcu 2015 roku został zastąpiony Kodeksem postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Leków Generycznych EGA. Jesteśmy także sygnatariuszami Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty PASMI. Od 2015 roku wdrażamy Kodeks Etyki Grupy Polpharma ,który dotyczy m.in. stosowania zasad uczciwej konkurencji i promocji. Nasze działania marketingowe są prowadzone uczciwie i rzetelnie, zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w przyjętych przez nas kodeksach.

Przekazujemy sprawdzone i wiarygodne informacje w sposób jednoznaczny i obiektywny. Monitorujemy jakość naszych działań marketingowych i przyjmujemy odpowiedzialność za stałe podnoszenie standardów w tym zakresie.

Kodeks postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia możesz pobrać w dziale Polityki firmy.

Informacja o leku

Dbamy o rzetelną i przejrzystą informację o naszych produktach i ich działaniu.

Treść ulotki dla pacjenta jest zgodna z wynikami tzw. „testów czytelności” czyli konsultacji z grupami docelowymi użytkowników produktu leczniczego i zapewnia prawidłowość i bezpieczeństwo stosowania przez pacjentów. Pacjent może ZLOKALIZOWAĆ informacje zawarte w ulotce, ROZUMIE je i WIE, JAK Z NIMI POSTĘPOWAĆ.

Udogodnienia dla niewidomych

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niewidomych i niedowidzących, udostępniamy ulotki naszych leków w formie dźwiękowej poprzez system Ulotka Audio firmy MEDsynC pod bezpłatnym numerem 800 706 848. System został opracowany w ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych i uzyskał jego rekomendację, jako produkt przyjazny dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Polski Związek Niewidomych przekazał Polpharmie następujące podziękowania:

Dzięki Ulotce Audio możemy w sposób szybki, bezpieczny, bezpłatny i powszechnie dostępny, dotrzeć do informacji o wybranym leku. System infolinii jest prosty w obsłudze, daje możliwość korzystania z niego bez konieczności udziału osób trzecich. Udostępnienie treści produktów leczniczych traktujemy, jako wyraz troski o sprawy ludzi niewidomych.

Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej również opakowania naszych leków są oznakowane w systemie Braille’a (pismo dla niewidomych i niedowidzących).

Okienko komunikacyjne na opakowaniu

Dbamy o to, by opakowania naszych produktów zapewniały bezpieczeństwo stosowania leku, a jednocześnie były przyjazne dla pacjenta i aptekarza. W tym celu wdrożyliśmy specjalne okienko komunikacyjne do systemu opakowań leków na receptę.

Okienko składa się z dwóch pól. Jedno z nich - to stałe miejsce z tyłu opakowania przeznaczone na etykietę apteczną z ceną. Rozwiązanie to pozwala uniknąć zaklejenia ważnych dla pacjenta informacji, np. składu leku, dawkowania lub ostrzeżeń dodatkowych.

Drugie pole stanowi praktyczne rozwiązanie ułatwiające pacjentom zapamiętanie, jak powinni lek przyjmować. Często bowiem gubią oni karteczki z informacjami, które otrzymują od lekarza. W liniach odpowiadających porom dnia pacjent ma możliwość zapisu sposobu dawkowania. Stanowi to istotną pomoc w zachowaniu systematyczności przyjmowania leku i wpływa na skuteczność terapii.